วันจันทร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2555

สัญญาลักษณ์โครเชต์แบบที่3

1. การถัก X หรือ + คือควักธรรมดา (คธ) (single Crochet or Sc.)


2. การถัก V หรือ ควักธรรมดาตัววี (คธ ตัววี) (2 Sc. in a stitch or Increase or Inc.) เป็นการถัก X ซ้ำสองครั้งในโซ่เดียวกัน ใช้ขยายขนาดของชิ้นงาน จาก 1 โซ่ฐาน เพิ่มเป็น 2 โซ่ฐาน

3. การถัก A หรือ ควักธรรมดา 2 ครั้ง รวบห่วงพร้อมกัน (Decrease or Dec.) ใช้ลดขนาดของชิ้นงาน จาก 2 โซ่ฐาน ให้เหลือเพียง 1 โซ่ฐาน4. การถัก O หรือการถักโซ่ (Chain or Ch.) ใช้ในการขึ้นชิ้นงานแบบโซ่

5. การถัก C หรือเลื่อนห่วง (ลห) (Slip Stitch) ใช้ในการปิดงาน

6. การถัก T หรือพันหัวเข็ม ควักธรรมดา (1/2 พ1ค) (Half Double Crochet or  HDC.)


7. การถัก F  หรือพันหัวเข็ม 1 ครั้ง ควักธรรมดา (พ1ค) (Double Crochet or DC.)


8. การถัก TR หรือพันหัวเข็ม 2 ครั้ง ควักธรรมดา (พ2ค) (Triple Crochet)9. การถัก W หรือ คธ (หรือ X) 3 ครั้ง ในหลักเดียว


10. การถัก M หรือ คธ (หรือ X) 3 ครั้ง แล้วรวบห่วงพร้อมกัน

11. การถัก คธ โดยเกี่ยวผ่านเฉพาะเส้นด้านหลังด้านเดียว โดยให้สอดเข็มลงตรงกลางตัว V (หรือที่เห็นเป็นเปีย) (Sc. BLO or singlr Crochet-Back Loop Only) การถัก BLO อาจนำไปใช้กับการถัก T,F (T , F) ก็ได้ วิธีถักก็ให้ถัก T,F ตามปกติเพียงแต่ให้สอดเข็มลงตรงกลางตัว V แล้วเกี่ยวผ่านเฉพาะเส้นด้านหลังเส้นเดียวเท่านั้น

12. การถัก V พ1ค  (F) 2 ครั้งแล้วรวบห่วงพร้อมกัน


13. การถัก พ1ค (F) หรือการถัก พ1ค(F)บนหลักเดียวกันสองครั้ง

14. การถัก HDC (T) โดยสอดเข็มกลางหลักถัดไป (ในแถวก่อน) ด้านหน้า การถักโดยสอดเข็มกลางหลักด้านหน้าอาจนำไปใช้กับการถัก X หรือ F ก็ได้ โดยตัวย่อที่ใช้จะเป็น FPSC. และ FPDC. (FPHDC. - Front Post Half Double Crochet)
15. การถัก HDC (T) โดยสอดเข็มหลักถัดไป (ในแถวก่อน) ด้านหลัง การถักโดยสอดเข็มกลางหลักด้านหลังอาจนำไปใช้กับการถัก X หรือ F ก็ได้ โดยตัวย่อที่ใช้จะเป็น BPSC และ BPDC (BPHDC - Back Post Half Double Crochrt)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น